กิจกรรม : การจัดเวทีประชาคมเพื่อขอความเห็นการกำหนดความเหมาะสมในที่ดินสาธารณประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564


รายละเอียด :
    

วันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้จัดเวทีประชาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการกำหนดความเหมาะสมในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ในที่ดิน นสล, เลขที่ ชพ. 0405  หมู่ที่ 12 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ โดยราษำรในพื้นที่ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวตั้งอยู่ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนและแสดงความเห็นพร้อมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดความเหมาะสมที่ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อประโยชน์ในราชการ (Zoning) เพียงบางส่วนของที่ดิน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2563    อ่าน 361 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**