กิจกรรม : การจัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายละเอียด :
    

 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.นางสาวจิระพันธุ์  พรหมขุนทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้เชิญคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิก อบต.นาขา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้แทนหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลนาขา  เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และพิจารณาแผนการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา            ซึ่งเป็นภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา โดยคณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบโครงการต่างๆ พร้อมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และแผนการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565    อ่าน 41 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**