กิจกรรม : นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)


รายละเอียด :
    

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา โดย นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่้รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวาระเทศกาลและโอกาศพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณ๊จำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใด ตามระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 เมษายน 2565    อ่าน 28 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**