ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ อบต.นาขา เรื่องกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดป้ายประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.นาขา และนายก อบต.นาขา
  รายละเอียด : ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ อบต.นาขา เรื่องกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดป้ายประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.นาขา และนายก อบต.นาขา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 195 คน