ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนม UHT รสจืด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนวาส จำนวนเด็ก ๔๒ คน
  รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนม UHT รสจืด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนวาส จำนวนเด็ก ๔๒ คน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 9 คน