ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต.นาขา เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.นาขา ใหม่ ก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง
  รายละเอียด : ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต.นาขา เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.นาขา ใหม่ ก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 142 คน