ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ อบต.นาขา เรื่องแจ้งการยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข และหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  รายละเอียด : ประกาศ อบต.นาขา เรื่องแจ้งการยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข และหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน