ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเสนอให้ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเสนอให้ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 34 คน