ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ HP ๔๘A สีดำ จำนวน ๓ ตลับ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
12 ม.ค. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
10 ม.ค. 2565
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษความร้อนสำหรับเครื่องพิมพ์แบบพกพา ขนาด ๕๗ * ๓๘ มม. จำนวน ๑๕๐ ม้วน ดาวน์โหลดเอกสาร
10
10 ม.ค. 2565
4 ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
10 ม.ค. 2565
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนม UHT รสจืด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนวาส จำนวนเด็ก ๔๒ คน ดาวน์โหลดเอกสาร
9
10 ม.ค. 2565
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนม UHT รสจืด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา (บ้านห้วยเหมือง) จำนวนเด็ก ๓๙ คน ดาวน์โหลดเอกสาร
9
10 ม.ค. 2565
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนม UHT รสจืด สำหรับโรงเรียนบ้านในเหมือง จำนวนเด็ก ๓๗๗ คน ดาวน์โหลดเอกสาร
9
10 ม.ค. 2565
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนม UHT รสจืด สำหรับโรงเรียนบ้านหนองปลา จำนวนเด็ก ๙๗ คน ดาวน์โหลดเอกสาร
8
10 ม.ค. 2565
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนม UHT รสจืด สำหรับโรงเรียนวัดนพคุณ จำนวนเด็ก ๖๔ คน ดาวน์โหลดเอกสาร
8
10 ม.ค. 2565
10 ตรวจรีบพัสดุโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายห้วยจิก ๒ หมู่ที่ ๑๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
27 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42