Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
 
แบบประเมินลักษณะงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 222 คน] เมื่อ 12 มี.ค. 2562
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเลื่อนระดับ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 222 คน] เมื่อ 12 มี.ค. 2562
ตัวอย่างคำสั่งต่าง ๆ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 230 คน] เมื่อ 12 มี.ค. 2562
แบบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 223 คน] เมื่อ 12 มี.ค. 2562
แบบประเมินด้านทักษะ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 227 คน] เมื่อ 12 มี.ค. 2562
แบบปรับปรุงตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 227 คน] เมื่อ 12 มี.ค. 2562
แบบตรวจคุณสมบัติของบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 222 คน] เมื่อ 12 มี.ค. 2562
แบบตรวจคุณสมบัติของบุคคล อส.ชพ.ชช. ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 226 คน] เมื่อ 12 มี.ค. 2562
รูปเล่มผลงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 220 คน] เมื่อ 12 มี.ค. 2562
แบบให้คะแนนผลงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 220 คน] เมื่อ 12 มี.ค. 2562
แบบรับผลงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 227 คน] เมื่อ 12 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2