ข่าว : วิสัยทัศน์ อบต.นาขา "โครงสร้างพื้นฐานดี คุณภาพชีวิตเด่น เน้นงานบริการ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี"

รายละเอียด  : วิสัยทัศน์ อบต.นาขา "โครงสร้างพื้นฐานดี คุณภาพชีวิตเด่น เน้นงานบริการ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีผู้แจ้งข่าว : อบต.นาขา ประกาศเมื่อ :